Kernwaarden

 • Spelen
  Kernwaarden De Schom

  Spelen

  Onze school wil de leefwereld van de kinderen gebruiken als uitgangspunt om het welbevinden te verhogen en de betrokkenheid te stimuleren. Een natuurlijkere speelplaats kan daar zeker toe bijdragen, als prikkelende speel- en leeromgeving voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Onderzoek toont aan dat kinderen betere leerprestaties neerzetten in groene scholen.

 • Verbondenheid
  Kernwaarden De Schom

  Verbondenheid

  Hier leer ik waarden zoals naastenliefde, verantwoordelijkheid, solidariteit, vreugde, dankbaarheid, verwondering, zorg, vergeving, hoop, troost…. Ik leer samenwerken en samenleven. Ik leer respect voor diversiteit. Ik leer op een warme manier functioneren in groep. Ik leer conflicten oplossen. Wij zetten sterk in op: sociale vaardigheden, verbondenheid, gevoelens herkennen en uiten, groepswerk… Elke leerkracht gaat respectvol, warm en met verbondenheid om met alle leerlingen!

 • Verantwoordelijk zijn
  Kernwaarden De Schom

  Verantwoordelijk zijn

  Hier leer ik op een respectvolle manier met mensen, het milieu, de natuur omgaan zodat onze planeet een plaats is waar het fijn is om samen te leven. Ik leer dat er in de samenleving afspraken en regels zijn. Ik ontdek dat samenleven kan, als ik hier zelf goed aan meewerk. Onze school trekt regelmatig de natuur in om diverse leerervaringen op te doen. De kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen spullen, voor ordelijkheid. Wij stimuleren milieuvriendelijke verpakkingen en het sorteren van afval. Wij werken samen aan een fijne school en omgeving voor alles en iedereen.

 • Talenten
  Kernwaarden De Schom

  Talenten

  Hier kan ik ontdekken wie ik ben en wie ik wil worden. Ik durf en mag mezelf zijn. Ik neem initiatief, leer volhouden en geloof in mezelf! Onze school moedigt kinderen aan. We geven positieve feedback en bevestigen hen in hun groei. Elk kind krijgt kansen, iedereen komt aan bod! Elk kind kan iets. Elk kind is uniek. WELBEVINDEN = topprioriteit om talenten enthousiast vorm te laten krijgen.

 • Taal
  Kernwaarden De Schom

  Taal

  Hier leer ik mondeling en schriftelijk communiceren in betekenisvolle situaties. Ik spreek Nederlands. Ik voel mij goed en durf mij talig uitdrukken. Ik heb respect voor andere talen. Ons team heeft respect voor diversiteit en thuistaal. Wij geven goed taalonderwijs waarin wij praten, luisteren, lezen, schrijven, stimuleren in allerhande betekenisvolle activiteiten. Taal is er doorheen de hele dag, in elke interactie. Kinderen worden uitgedaagd om enthousiast te vertellen en taal op te doen.

 • Sportiviteit
  Kernwaarden De Schom

  Sportiviteit

  Hier leer ik bewegen en sporten. Ik leer mijn eigen mogelijkheden en begrenzingen aanvoelen, kennen en verleggen. Ik leer rekening houden met anderen in een eerlijk spel. Fair play! Een gezonde geest in een gezond lichaam is de basis om fysiek en mentaal te groeien. In de les bewegingsopvoeding proeven de leerlingen van een waaier van bewegingsdomeinen. Watergewenning tijdens de les zwemmen en goed kunnen fietsen vinden wij belangrijk. De klasleerkracht biedt eveneens voldoende kansen om te bewegen tijdens lessen en momenten in openlucht.

 • Mediakennis
  Kernwaarden De Schom

  Mediakennis

  Hier leer ik enthousiast en zelfstandig omgaan met media en mediamaterialen. Ik leer kritisch zijn tov sociale media en alles wat er via media gebeurt. Ik verwerf praktische vaardigheden met digitale middelen. Onze school biedt smartborden, I-pads, internet, computers, tijdschriften, kranten, boeken… aan. Zo leren kinderen, met als voorbeeldrol de leerkracht, op een doordachte en creatieve manier om te gaan met deze media.

 • Kennen en kunnen
  Kernwaarden De Schom

  Kennen en kunnen

  Hier leer ik nieuwsgierig zijn, nieuwe dingen ontdekken en er over leren. Ik exploreer de wereld rondom mij. Ik verwerf inzichten en vaardigheden om problemen te leren oplossen. Ik krijg de kans om hetgeen ik leer toe te passen in nieuwe uitdagingen. Onze school daagt de kinderen op een professionele wijze uit: Zin in Leven en Zin in Leren. Het denkvermogen en concentratie worden gestimuleerd, zowel binnen als buiten het klasgebeuren. Er is een onderwijsaanbod dat kinderen goesting laat krijgen in leren en weten.